۱۳۹۶ آذر ۲۶, یکشنبه

رنگای عشق ای شکوه تمامت
ای باتزگشت چلچله
رنگین کمان!
رنگین کنمان وصل مهیا کن !
تا من فواره هلهله رنگ ... رنگ رنگارنگ
این بی دریغ رنگ رنگ رنگ ... رنگ را
با بازگشت چلچله
در پیش آفتاب تو بنشانم
ای عشق ای شکوه تمامت
ای بازگشت چلچله
رنگین کان !
رنگین کمان وصل تو : اینک خواب !
و اینک با خواب من فواره بلند هلهله رنگ رننگ... رنگ رنگارنگ
این بی دریغ رنگ رنگ راگ ... رنگ اسماعیل شاهرودی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر