۱۳۸۸ آبان ۲۱, پنجشنبه

پرولتاریا

.

پدربزرگ ام برده بود

پدرم سرف

من هم کارگرم

پدربزرگ ام برخاست

به صلیب اش کشیدند

پدرم جنگید

زیر گیوتین کشتند

من هم مبارزم

به زندان ام آوردند

تفنگ ها را خشاب گذاشتند و نام مرا خواندند:

پرولتاریا!

اتهام:

مبارزه ی مسلحانه علیه امپریالیزم جهانی

و به نفع خلق های زحمتکش جهان

زانو به زمین زدند ونشانه رفتند

منتظر شماره 3 بودند و آتش

محکوم به اعدام!


مبارز جانباخته، مرضیه احمدی اسکوئی

.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر