۱۳۸۸ آبان ۱۳, چهارشنبه

تلگراف 21

دلم به حال جزیره ها می سوزه، هیچ چیزی جز آب دور و برشون نیست.
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر