۱۳۹۳ دی ۲۲, دوشنبه

پشت و رو


گلبرگهای صورت هاشان را با گلوله می پراکنند

و استخوانهایشان را زیر چرخ ماشین های جنگی آسیا می کنند


اما هیچ کس نمی گوید:


«ما همه کودکان فلسطینی هستیم»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر