۱۳۹۲ اردیبهشت ۸, یکشنبه

زندگی

شب به آرامش مرگ می خوابم
و صبح به تردید هزار چرخ تردید شکنجه می شوم
زندگی در فرار از مرگ
              در رقابت با مرگ
                                 ، با زمان

چونان حریصانه باید زیست
که مرگ از غم تحقیر جان دهد
چونان عاشقانه با مرگ
که نیستی تنها لحظه ای
تنها یک لحظه از زندگی باشد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر