۱۳۸۹ مرداد ۱۵, جمعه

تلگراف 86


برای بی معنی کردن "امید" و "نا امیدی"، زندگی را بپذیر

۱ نظر: