۱۳۹۶ آذر ۲۶, یکشنبه

دقتغنچه يی هست که شايد هرگز
نشکفد ....
هست سربازی می جنگد
با که؟
نشناسد ....
عاشقی هست که از کويی او شب همه شب
بگذرد- بگذرد......
هست يک مرد که او تيشه به دست از ره دور
سوی شهر آيد
آرام آيد ....
شمع افروخته يی هست که خاموش شده- مرده....
چشمه يی هست که خشکيده.....
بوسه خشکيده
به لبهای زنی
بوسه يی هست که خشکيده ست.....
ليکن
ای ملت

دقت!


اسماعیل شاهرودی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر