۱۳۹۵ دی ۱۲, یکشنبه

تلگراف شماره 133


سیب را هر طرفی داده طبیعت رنــــــگی

هم بر آن گونه که گلگونه کند روی نگار

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر