۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

تلگراف شماره 106


شخصیت ها قوی و توانا که روحیه مدیریت جمعی دارند، در زندگی های خانوادگی عامل تباهی بقیه هستند. اجازه بدید که اطرافیان شما اشتباه کنند، زخم بخورند، زمین بخورند، زجر بکشند، غمگین بشوند، اشک بریزند و تنها باشند وگرنه مجبور هستید تباهی تدریجی، فرو رفتن مداوم و رنج هر روز بیشتر آنها را ببینید، بشنوید و حس کنید. هر روز، هر لحظه، قبل از خواب، در خواب و به محض بیداری.

به آدمهای اطرافتان فرصت اشتباه کردن، فرصت تنها بودن، فرصت حس کردن بی پناهی را بدهید تا یاد بگیرند که خودشان تصمیم بگیرند و خودشان زندگی کنند و خودشان بجنگند. بی رحم بودن، لایه ای عمیق تر از شفقت و دلرحمی است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر