۱۳۹۴ اسفند ۱۳, پنجشنبه

بی رنگی


انسان تنها سیاره ای است که باید تغییرات فصلی خود را به صورت دستی انجام دهد. در این وضعیت، اصرار به تدوام پائیز امری ضروری است. برای کشف دوباره بی رنگی، غرق شدن در رنگها نه تا مرز خفگی، که تا حصول اطمینان از مردن، پوسیدن و هیچ شدن الزامی است. روندی که تنها زمان و فراموشی می تواند بر صحت و دقت آن گواهی دهد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر