۱۳۹۳ مهر ۱۸, جمعه

شطحیات 8دور می شوم تا بفهمم
گم می شوم تا به یاد آورده شوم
در هر جمع سه نفره ی اینچنینی،
همیشه وجود من اضافه است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر