۱۳۹۱ شهریور ۱۶, پنجشنبه

سرانجام

روزی تو

حرفهای مرا خواهی فهمید

و دستان من دیگر

آلوده به شعر نخواهد شد.

۱ نظر: