۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

یونان


ما مست از سخناني هستيم كه هنوز به فرياد در نياورده ايم

مست از بوسه هايي هستيم كه هنوز نگرفته ايم

از روزهايي كه هنوز نيامده اند

از آزادي كه در طلبش بوديم

از آزادي كه ذره ذره به دست مي آوريم

پرچم را بالا بگير تا برصورت بادها سيلي بزند

حتي لاك پشت ها هم هنگامي كه بدانند به كجا مي روند

زودتر از خرگوش ها به مقصد مي رسند

(يانيس ريتسوس)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر