۱۳۸۸ مهر ۱۸, شنبه

تلگراف 1

.
راه سریعتر اینه که بپرسی. راه دیگه اینه که خودت فکر کنی. تو زندگیت هیچ وقت اینقدر عجله نداشته باش که وقت فکر کردن نداشته باشی.
.

۱ نظر: